"Koszęciński Wolontariusz 2023 roku" - konkurs

Czytanie treści strony dostępne.

Wójt Gminy Koszęcin ogłasza Konkurs, którego celem jest przyznanie tytułu „Koszęciński Wolontariusz 2023 Roku”. Ideą Konkursu jest uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności osób, które pracują nieodpłatnie na rzecz mieszkańców Gminy Koszęcin, a także promowanie działań wolontaryjnych skierowanych do społeczności lokalnych.

Tytuł „Koszęciński Wolontariusz 2023 Roku” przyznawany jest osobom lub podmiotom, które wykonują nieodpłatnie świadczenia wolontaryjne, w szczególności oferując pomoc na rzecz innych osób, organizacji pozarządowych w zakresie ich działalności pożytku publicznego, wspierania inicjatyw lokalnych oraz na rzecz rozwoju Gminy Koszęcin, zwierząt i ochrony środowiska.

Do tytułu „Koszęciński Wolontariusz 2023 Roku” mogą być nominowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, inne podmioty oraz osoby fizyczne, które aktywnie prowadziły działania na zasadzie pracy wolontaryjnej.

Kandydatów do tytułu „Koszęciński Wolontariusz Roku” mogą zgłaszać:

  1. osoby indywidualne,
  2. instytucje korzystające z pomocy wolontariuszy,
  3. organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  4. przedsiębiorstwa i firmy.

Zgłoszenia należy przesyłać lub składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Koszęcinie, ul. Powstańców Śl. 10, 42-286 Koszęcin, z dopiskiem „KOSZĘCIŃSKI WOLONTARIUSZ 2023 ROKU”. Zgłoszenia można przesyłać również pocztą elektroniczną na adres: koszecin@koszecin.pl – z tematem „KOSZĘCIŃSKI WOLONTARIUSZ 2023 ROKU”, w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2023 roku.

Szczegóły w załączniku.

Chcemy poznać i nagrodzić najaktywniejszych wolontariuszy. Czekamy na zgłoszenia !

W załączeniu:

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.65.2023 WÓJTA GMINY KOSZĘCIN z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia Konkursu „KOSZĘCIŃSKI WOLONTARIUSZ 2023 ROKU” oraz powołania Komisji Konkursowej

Załączniki


Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

×
Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe